Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) tecknar nytt 3-årsavtal med Fonus angående leveranser av begravningsbilar.

Nilsson har tecknat ett nytt 3-årsavtal med Fonus Sverige angående leveranser av begravningsbilar. Avtalet avser Nilsson V90 begravningsbil processionsbil baserad på Volvo V90. Avtalet är inte volymbaserat men beräknas vara värt 15-20 miljoner över tre år.
VD Fredrik Nilsson kommenterar
”Vi är väldigt glada att Fonus återigen har valt att teckna ett nytt 3-årsavtal för inköp gällande Nilsson V90 begravningsbilar och att Nilssons är en del i Fonus framtida hållbara utveckling. Fonus är en viktig kund för oss på den svenska marknaden.”