Nilsson tilldelas ramavtal som en av två leverantörer till Region Jämtland Härjedalen

Bolaget har idag tilldelats ramavtal som en av två leverantörer av ambulanser till Region Jämtland Härjedalen. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning i 24 månader.
Region Jämtland Härjedalen avropar normalt 4 bilar/år men volymen för Nilsson är oklar i denna tilldelning. Då regionen är befintlig kund innebär detta att Bolaget ges möjlighet att bibehålla befintlig volym.
Från det att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut inträder en avtalsspärr på 10 dagar då myndigheten inte får teckna några avtal.
CEO Fredrik Nilsson kommenterar:
”Vi är glada att fortsatt få förtroemdet att leverera Nilssonbyggda ambulanser till Region Jämtland Härjedalen.”