Nilsson Special Vehicles meddelar att bolaget den 14 juni 2024 sagt upp avtalet med Pareto Securities som likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin upphör efter handelsdagen den 31 augusti.