Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) lanserar den 19 september 2016 kl. 19.00  den senaste modellen av bolagets helbilsgodkända  ambulans, Nilsson XC90 Ambulance. Bolagets nya ambulans, baserad på senaste generationen Volvo XC90, är den första av bolagets produktlanseringar på Volvos nya bilplattform. Nilsson XC90 Ambulance kommer att premiärvisas på FLISA-kongressen i Helsingborg den 20-22 september 2016 samt under Ambulanseforum på Gardermoen i Norge 26-28 september 2016.

Ambitionen med den nya ambulansen är att möta marknadens krav på en något rymligare bil med högre lastvikt jämfört med dagens ambulans. Bolaget avser genom lanseringen att befästa en redan stark position på de nordiska marknaderna men även nå ut till andra europeiska länder. Ambulansen, baserad på Volvo XC90, är utvecklad i samråd med sakkunniga inom prehospital sjukvård i Sverige och Norge, marknadsexperter samt befintliga och potentiella kunder för att optimera slutprodukten. Med lanseringen av den nya ambulansen kommer bolaget utforska möjligheten att introducera Nilssons varumärke på nya ambulansmarknader där större lastutrymmen, högre lastvikt och fyrhjulsdrift värdesätts. Den första upphandlingen av Nilsson XC90 Ambulance gjordes av Region Jönköpings län (tilldelningsbeslut om upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år) och leverans är beräknad att ske under Q1 2017.

Vi är mycket stolta över den nya ambulansen baserad på Volvo XC90. Den efterfrågan vi möter är mycket lovande och uppmuntrande inför framtiden.  Med den nya ambulansen räknar vi med att ytterligare förstärka vår position på både den svenska och norska marknaden och i förlängningen även sikta på marknader där Nilsson inte är aktivt idag. Jämfört med konkurrenterna kan vi med den nya ambulansen erbjuda en helbilsgodkänd ambulans som motsvarar de högst ställda kraven på körsäkerhet, ergonomi samt totalekonomi i kombination med en hög lastkapacitet och därmed uppfylla den ökande efterfrågan från sjukvårdspersonal”, kommenterar Nilssons VD Karl Justh.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 09:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.