Nilsson Special Vehicles (”Nilsson”) meddelar att tilldelningsbeslut från Region Jönköpings län har fastställts där Nilsson har valts som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Upphandlingen avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK. För att möta den växande efterfrågan på fyrhjulsdrivna ambulansfordon med totalvikt under 3,5 ton har Nilsson startat ett försäljningsbolag i Norge. Försäljningsbolaget är ett helägt dotterbolag till Nilsson med bas i Drammen.

Region Jönköpings län har valt Nilsson som leverantör av upp till fem ambulanser under 2017 med option därefter på 3-5 bilar årligen under totalt fyra år. Beräknat ordervärde är upp till 40 MSEK. Detta är den första upphandlingen som avser den nya ambulansen Nilsson XC90 Ambulance, vilken är planerad att lanseras i mitten av september 2016. Leverans av den första ambulansen är beräknad att ske under Q1 2017.

”Att vi vunnit ytterligare en upphandling är såklart mycket glädjande, att det dessutom avser den nya ambulansen som baseras på Volvo XC90 är än mer glädjande. Tilldelningsbeslutet är ett bevis på att det arbete vi lagt ned på att anpassa våra ambulanser efter landstingens behov har gett resultat och att kunderna är nöjda med våra produkter”, säger Nilssons VD Karl Justh.

För att möta den växande efterfrågan på fyrhjulsdrivna ambulansfordon med totalvikt under 3,5 ton har Nilsson ökat bolagets produktionskapacitet, vilket motsvarar en fördubbling sedan 2013. Dessutom startar Nilsson ett försäljningsbolag i Norge för att möta det ökande intresset från vårt grannland. Försäljning av Nilssons produkter i Norge har tidigare skett via agent men bolaget har nu valt att istället sälja Nilssons produkter i egen regi. Försäljningsbolaget är ett helägt dotterbolag till Nilsson med bas i Drammen. På det norska kontoret har anställts två personer, Tom Erik Nilsen som ansvarar för eftermarknad och administration samt Jan Haugen med ansvar för ledning och försäljning. Tillsammans ansvarar de för att bygga upp nära och långvariga kundrelationer på såväl sälj- som servicesidan.

”Under det första halvåret har vi, förutom tilldelningsbesluten från ambulansupphandlingarna i Sverige, även noterat en växande efterfrågan från Norge. För att kunna erbjuda en ökad servicegrad har vi etablerat ett nytt säljbolag i vårt grannland. Tom Erik Nilsen och Jan Haugen har arbetat med våra produkter tidigare och har gedigen erfarenhet inom området. Genom kontoret i Norge räknar vi med att kunna komma närmare kunden och därigenom ge en bättre service och tillgänglighet på alla plan”, kommenterar Nilssons VD Karl Justh vidare.

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Justh, VD

E-post: karl.justh@nilsson.se

Telefon: 0430-49 067

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 10:00 CET.

Kort om Nilsson Special Vehicles

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: NILS). Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är Remium Nordic AB.

Viktig information

Informationen i pressmeddelandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.