Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB har idag beslutat att ge Ordförande Magnus Axelsson i uppdrag att föra dialog med OnWheels Invest AB kring byggnation av nya verksamhetslokaler för Nilsson Special Vehicles AB.