Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapport tre, 2016 till den 14 november 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 15 november 2016.