Om Nilsson Special Vehicles

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. Bolaget startades 1945 som Yngve Nilssons Karosserifabrik och har sedan starten tillverkat specialfordon på bilar från Volvo. I dagsläget producerar och säljer vi limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Våra kunder finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson säljer också en del på marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern.

För samtliga egentillverkade produkter finns ett europeiskt helhetsgodkännande (typbevis) vilket innebär att produkten utan ytterligare besiktning och tester kan säljas och brukas inom hela Europa. I dagsläget förlänger och bygger vi om bilar på Volvo (S90, V90 och XC90). Grundbilarna köps direkt från Volvo i Sverige.

Affärsidé

Nilsson Special Vehicles tillverkar specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousinetjänst. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med OEM-verkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service samt reservdelar och bedriver även handel med begagnade fordon. Bolaget har som avsikt att även kunna tillgodose kundernas behov av alternativa transportmedel inom respektive segment.

Vision

Vår vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål med avseende på transportlösningar, d.v.s. en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Målsättning

Vår målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Vår strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Utveckling

All produktutveckling drivs av bolaget med stöd av för ändamålen utvalda externa partners. Tillsammans besitter organisationen kompetens inom konceptutveckling, projektledning, produktionsutveckling, design, plåtbearbetning, glasfiber- och kolfiberförstärkta kompositmaterial, ytbehandling, lackering, rostskyddsbehandling, elektronikutveckling, inredningstillverkning, tapetsering, motor och mekanik. Övriga kompetenser kompletteras vid behov.

Produktion

Vår produktionsanläggning finns liksom genom alla år i Laholm. Vi har för närvarande 74 anställda och en produktionsyta på 8.500 kvadratmeter. Lojala och kunniga medarbetare med specialkompetens är grunden för produkternas kvalité. Nilsson har ett väl utvecklat nätverk med underleverantörer och andra externa samarbetspartners för att hantera frågor och krav som bilbyggnation innebär. På varje fordon sker en kompromiss vad gäller bl.a. vikt och lastutrymme varför stort fokus läggs på att finna effektiva och viktmässigt optimala lösningar. Produkterna säljs genom agenter och distributörer på de europeiska marknaderna varav bolagets viktigaste marknader utanför Norden utgörs av Storbritannien samt Tyskland. I Sverige tar bolagets egna säljare hand om försäljningen.

Hela produktionskedjan för egentillverkade produkter kontrolleras av oss och har en kontrakterad relation till samtliga underleverantörer. Underleverantörerna är alla etablerade och kvalitativa leverantörer inom respektive område. Ambulansskåpet i kolfiberarmerad komposit tillsammans med skåpet för begravningsbilarna i glasfiberarmerad komposit tillverkas av en leverantör i Skene. Flertalet inredningsdetaljer tillverkas i Göteborg. Vi har kontrakt med externa lackfirmor för att vid behov avlasta det egna måleriet. Egentillverkade fordon, baserade på Volvos plattformar, produceras i Laholm. Detta gäller även monteringen av first responder fordon och bedömningsbilar/ledningsfordon: en Volvo XC70 med specialchassi, utrustad för utryckningskörning i räddningstjänsten eller ambulanssjukvården.
Övriga fordon i Bolagets erbjudande är den stora ambulansen baserad på Mercedes Sprinter som tillverkas i eget namn i
Polen. Transportfordon till begravningsbyråer byggda på Mercedes, VW eller Ford-lastbilar tillverkas på samma sätt i Tjeckien.
Företaget har en effektiv produktionsanläggning där produktion sker efter en balanserad modell och tydlig skillnad görs mellan ambulans och övrig tillverkning.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy NILSSON

Miljöpolicy

Miljöpolicy NILSSON

Uppförandekod

Uppförandekod NILSSON