Kallelse till årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), org. nr. 556649-5734, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman...