Nya verksamhetslokaler för Nilsson Special Vehicles AB

Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB har idag beslutat att ge Ordförande Magnus Axelsson i uppdrag att föra dialog med OnWheels Invest AB kring byggnation av nya verksamhetslokaler för Nilsson Special Vehicles AB. För mer information, vänligen kontakta:Fabio Ishaq,...

Nilsson Special Vehicles avslutar avtal om likviditetsgaranti

Nilsson Special Vehicles meddelar att bolaget den 14 juni 2024 sagt upp avtalet med Pareto Securities som likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin upphör efter handelsdagen den 31 augusti. För mer information, vänligen kontakta:Fabio Ishaq, VDE-post:...

Magnus Axelsson förvärvar 997 500 aktier i Nilsson Special Vehicles AB

Bolaget har delgivits information att Magnus Axelsson har förvärvat ytterligare 997 500 aktier. Magnus förvärvar aktierna från Selin sfären, Pactus AB samt EIME consultants AB. Efter transaktionen äger Magnus Axelsson 29,4 % av aktierna i NSV, medan Selin sfären,...