Magnus Axelsson förvärvar 997 500 aktier i Nilsson Special Vehicles AB

Bolaget har delgivits information att Magnus Axelsson har förvärvat ytterligare 997 500 aktier. Magnus förvärvar aktierna från Selin sfären, Pactus AB samt EIME consultants AB. Efter transaktionen äger Magnus Axelsson 29,4 % av aktierna i NSV, medan Selin sfären,...

Nilsson Special Vehicles AB (publ) levererar åter ambulanser till Norge

Åren 2016 till 2020 levererade Nilsson 20 ambulanser per år till den norska marknaden, men i samband med ny upphandling har bolaget sedan 2021 stått utan avtal. Det är därför glädjande att Nilsson – genom sin norska återförsäljare – har vunnit tilldelning av sju...