Förlängt avtal med Västra Götalandsregionen

Upphandlingen till Västra Götalandsregionen som Bolaget tilldelades 2021-11-29 på ambulanser baserade på Mercedes Sprinter, har nu förlängts. Avtalet tecknades på 2 år med möjlighet till förlängning upp till 24 mån. Avtalet är nu förlängt med 19 månader och sträcker...

Nilsson ingår samarbete med Ferno Mobility i Norge

Bolaget har under våren fört dialog med Ferno Mobility i Norge avseende försäljning av ambulanser och begravningsbilar på den norska marknaden. Ett LOI är nu signerat med avsikten att ingå ett samarbetsavtal. Ferno Mobility är ett bolag som arbetar med specialombyggda...